Heli Laulustuudio läheb Kehra kunstidekooli alla

1019

Tulevast aastast läheb praegu MTÜna tegutsev Heli Laulu­stuudio kunstidekooli alla. Muusikaõpetaja Heli Karu juhendamisel tegutsevas laulu­stuudios õpib praegu 42 last, neist kolmandik on ka Kehra kunstidekooli õpilased. Ümberkorralduse tulemusena hakkab laulu­stuudio õppetöö alates 1. jaanuarist toimuma Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekava alusel, mis annab lapsevanematele võimaluse saada makstud õppetasust tulumaksu tagasi. Anija vallavolikogu kinnitas kunstidekooli laulustuudio õppetasuks järgmisel aastal 12 eurot kuus ehk 108 eurot õppeaastas.