HC Keh­ra/Pri­mend an­dis tiit­li­kaits­ja­le tu­ge­va la­hin­gu

856

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­gas oli tiit­li­kaits­ja Tar­tu Üli­kool HC Keh­ra Pri­men­di vas­tu tõ­sis­tes ras­kus­tes. Pü­ha­päe­val, 11. veeb­rua­ril Tar­tus pee­tud män­gu ava­pool­a­ja või­tis Keh­ra mees­kond 18:15, kuid lõ­puks või­tis üli­koo­li mees­kond 39:36.

Veel küm­me mi­nu­tit en­ne lõp­pu oli tab­lool viik 29:29, kuid see­jä­rel te­gid tiit­li­kaits­ja 5:0 va­hes­pur­di, mis ta­gas nei­le lõ­puks 3punk­ti­li­se või­du. Keh­ra­las­te suu­ri­mad vä­ra­va­kü­tid olid Mar­ten Mitt 11, Da­vid Mam­po­ria 8 ja Mar­tin Ne­rut 7 vä­ra­va­ga.

Esi­lii­ga lii­der on 11 män­gu jä­rel en­di­selt Tar­tu Üli­kool 19 punk­ti­ga, järg­ne­vad Põl­va/Arc­wood 18, Os­kar 14, HC Tal­linn 2. mees­kond 13 punk­ti­ga. 10 voo­rus HC Viim­si­ga vii­gis­ta­nud (32:32) Keh­ra/Pri­mend on 8 punk­ti­ga 5. ko­hal, järg­ne­vad Vil­jan­di SK ja HC Tal­las 6 ning HC Viim­si 2 punk­ti­ga.

Eelmine artikkelPika­ve­re mõi­sa kõr­val­hoo­ne saab an­ne­ta­ja abil uue ka­tu­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las muu­tus lu­me­tõr­je kord