HC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas või­du ja kao­tu­se

348
HC Kehra

Lau­päe­val alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per võõr­sil Vil­niu­se VHC Švie­sa võist­kon­na 26:23. En­ne män­gu olid nii Keh­ra kui Lee­du mees­kon­nal ta­be­lis 3 või­tu, lii­ga B-ala­gru­pis ja­ga­ti esi­koh­ta. 10. män­gu­mi­nu­tiks läks Keh­ra 5:2 juh­ti­ma, ava­poo­laeg lõp­pes Keh­ra 12:5 edu­ga. Tei­se poo­la­ja kes­kel oli Ees­ti mees­kond ees 20:13, siis te­gid lee­du­kad va­hes­pur­di ning 7 mi­nu­tit en­ne lõp­pu oli Keh­ra edu ka­ha­ne­nud mi­ni­maal­seks 21:20. Pin­ge­li­ses lõ­pu­heit­lu­ses jää­di siis­ki pea­le. Vla­dis­lav Nau­men­ko vis­kas 7 ning Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa ja Ja­nar Mä­gi 5 vä­ra­vat.

Pü­ha­päe­val Keh­ra mees­kon­nal enam nii häs­ti ei läi­nud ning Kau­na­se Gra­ni­tas-Ka­ry­selt tu­li pä­rast 14:11 või­de­tud ava­poo­lae­ga vas­tu võt­ta 26:31 kao­tus. Da­vid Mam­po­ria vis­kas 7, Uvis St­raz­dinš 6 vä­ra­vat.