HC Keh­ra pää­ses Ees­ti ka­ri­ka fi­naal­ne­li­kus­se

1132

Pü­ha­päe­val, 5. no­vemb­ril toi­mu­nud Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te vee­rand­fi­naa­li kor­dus­män­gus alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis Aru­kü­la/Au­den­te­se kind­lalt 33:22 (15:11). Ku­na esi­me­se män­gu oli Keh­ra võit­nud 41:25, jõu­ti ka­he män­gu kok­ku­võt­tes tu­le­mu­se­ga 74:47 fi­naal­ne­li­kus­se.

Tei­se män­gu ava­poo­laeg kul­ges üs­na ta­sa­vä­gi­selt, vaid paa­ril kor­ral re­bis HC Keh­ra kol­me vä­ra­va­ga et­te, kuid pea­gi va­hen­da­sid noo­red vas­ta­sed va­he taas mi­ni­maal­seks. Al­les poo­la­ja vii­mas­tel mi­nu­ti­tel vis­kas Keh­ra mi­tu vä­ra­vat jär­jest ja läks nel­ja vä­ra­va­ga juh­ti­ma. Tei­sel poo­la­jal suu­ren­da­ti va­he kii­res­ti 7 vä­ra­va­le ning eda­si ko­du­mees­kon­na edu vaid kas­vas. Dmõt­ro Jan­kovs­ki ja Ant­ti Ro­gen­baum vis­ka­sid Keh­ra ka­suks 6, Aru­kü­la/Au­den­te­se re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Mar­kus Oli­ver Mä­do ja Mih­kel Kal­vet 5 vä­ra­va­ga.

Eelmine artikkelAnija mehed Tallinnas laia riba nõudmas
Järgmine artikkelTun­nus­tus Raa­si­ku val­la mo­tos­port­las­te­le