HC Keh­ra on Ees­ti MV lii­der

596

Ees­ti mees­te meist­ri­võist­lu­sel kä­si­pal­lis koh­tu­sid pü­ha­päe­val, 4. no­vemb­ril Keh­ras kaks se­ni kao­tu­se­ta ol­nud mees­kon­da – HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja HC Tal­linn. Võit jäi ko­ju, Keh­ra alis­tas pea­lin­na mees­kon­na 28:23 ning tõu­sis 5. män­gu­voo­ru jä­rel meist­ri­võist­lus­te liid­riks.

Män­gu al­gu­ses läks ko­du­mees­kond Dmõt­ro Jan­kovs­ki ja Ja­nar Mä­gi vi­se­test juh­ti­ma 2:0, ühek­san­dal män­gu­mi­nu­til oli Keh­ra edu­seis 6:3. Paa­ril kor­ral suu­tis HC Tal­linn vä­hen­da­da va­he mi­ni­maal­seks, kuid ava­poo­la­ja või­tis ko­du­mees­kond siis­ki 15:12. Tei­sel poo­l­ajal pin­ge­li­ne heit­lus jät­kus, kui­gi ka­he­vä­ra­va­li­sest kao­tu­sest pea­lin­la­sed va­het väik­se­maks ei saa­nud. Keh­ra mees­kon­nas hiil­gas Ja­nar Mä­gi ning kui­gi 41. mi­nu­til sai And­rei Vah­no­vi­tš pu­na­se kaar­di, suu­re­nes võõ­rus­ta­ja­te edu veel­gi. Va­he­peal oli see 6vä­ra­va­li­ne, siis sai Tal­lin­na mees­kond 3 vä­ra­vat jär­jest, ku­ni Keh­ra end taas ko­gus ja män­gu või­tis 28:23. Ja­nar Mä­gi vis­kas üle­plat­si­me­he­na Keh­ra ka­suks 9, Dmõt­ro Jan­kovs­ki 6 vä­ra­vat.

Ka Aru­kü­la/Au­den­tes oli 5. män­gu­voo­rus või­du­kas – kol­ma­päe­val, 1. no­vemb­ril alis­ta­ti ko­du­saa­lis HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket 25:21. Vä­ra­va­te­vae­se ava­poo­la­ja või­tis Aru­kü­la/Au­den­tes na­pilt 10:9. Tei­sel pool­a­jal hak­kas va­he vaik­selt suu­re­ne­ma. Vee­rand tun­di en­ne män­gu lõp­pu oli ko­du­mees­kon­na edu­seis 19:14 ja 7 mi­nu­tit hil­jem ju­ba 24:15. See­jä­rel vä­he­nes va­he mär­ga­ta­valt, kuid hoo­li­ma­ta Viim­si tu­ge­vast lõ­pust sai Aru­kü­la/Au­den­tes hooa­ja tei­se või­du. Rau­no Kop­li vis­kas võit­ja­te ka­suks 7, Alek­san­der Kes­kü­la ja Mar­tin Kal­vet 4 vä­ra­vat.

HC Keh­ra on nüüd 9 punk­ti­ga meist­ri­võist­lus­te lii­der. Järg­ne­vad HC Tal­linn (8), tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti (7), Põl­va Coop (6), Aru­kü­la/Au­den­tes (4), SK Ta­pa (3), Vil­jan­di HC (2) ja Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket (1). Kuuen­da voo­ru män­gud on 21.-22. no­vemb­ril.

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Vel­ko AV nõu­ko­gus
Järgmine artikkelKeh­ra küt­te­to­rus­tik jääb Vel­ko AV-le