HC Keh­ra kao­tas Bal­ti lii­ga ava­män­gus tiit­li­kaits­ja­le

1044

Lau­päe­val, 16. sep­temb­ril toi­mu­nud kä­si­pal­li Bal­ti lii­ga ava­män­gus kao­tas HC Keh­ra /Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis tiit­li­kaits­ja­le Rii­hi­mäe Cock­si­le 20:29 (11:13).

Keh­ra mees­kond alus­tas häs­ti ning läks män­gu juh­ti­ma 4:1 ja 6:3. Kuid ava­poo­la­ja lõpp kuu­lus soom­las­te­le ning va­hea­ja­le min­gi nen­de 13:11 edu­sei­sus. Ka tei­sel poo­la­jal võit­les Keh­ra väl­ja vii­gi, kuid Cock­si 9:2 spurt ta­gas soom­las­te­le 27. jär­jes­ti­ku või­du Bal­ti lii­gas. Kas­par Lees vis­kas män­gu pa­ri­ma­na 9 vä­ra­vat. 

„Alus­ta­si­me ise­gi oo­ta­ma­tult häs­ti, sest ar­va­sin, et au­kar­tus Cock­si vas­tu võib män­gi­ja­te­le sis­se pu­ge­da. Te­ge­li­kult män­gi­si­me kaks kol­man­dik­ku koh­tu­mi­sest vä­ga häs­ti, kuid lõ­pus tu­li lii­ga pal­ju pal­li­kao­tu­si ja vä­si­mus lõi väl­ja. Kao­ta­da po­le ku­na­gi meel­div, kuid män­gu­pil­di ja võit­lus­vai­mu­ga olen vä­ga ra­hul,“ kom­men­tee­ris HC Keh­ra peat­ree­ner Kau­po Lii­va.

Bal­ti lii­ga A-alag­ru­pis män­gi­vad li­saks Soo­me meist­ri­le ja Keh­ra­le ka Vil­jan­di HC, Klai­pe­da Dra­gu­nas, Vil­niu­se VHC Švie­sa ja Do­be­le Te­nax, B-alag­ru­pis Riia Celt­nieks, Põl­va Ser­vi­ti, Kau­na­se Gra­ni­tas-Ka­rys, ZTR Za­po­rožje ja HC Tal­linn.