HC Keh­ra C-klas­si noor­me­hed on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad

1204
Ees­ti tä­na­vu­sed ka­ri­ka­võit­jad Keh­rast koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

Möö­du­nud nä­da­lal, 6.-8. det­semb­ri­ni toi­mu­sid Põl­vas ja Viim­sis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis C-klas­si noor­mees­te­le (sün­di­nud 2005 ja hil­jem). Põl­vas män­gi­ti A-fi­naal 1.-7. ko­ha­le, Viim­sis oli B-fi­naal koh­ta­de­le 8.-13. Alag­ru­pi­män­gud, mil­le­ga sel­gi­ta­ti, mil­li­sed mees­kon­nad pää­se­vad A-fi­naa­li ja kes pea­vad jää­ma B-tur­nii­ri­le, toi­mu­sid 15.-17. no­vemb­ri­ni Keh­ras ja Põl­vas.

Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tu­li 10 punk­ti­ga HC Keh­ra, järg­ne­sid 9 punk­ti ko­gu­nud Spor­dik­lu­bi Ta­pa/Ta­pa val­la Spor­di­kool ning HC Pär­nu/Pai­ku­se 8 punk­ti­ga. Keh­ra mees­kond alis­tas Põl­va SK 2. võist­kon­na 29:4, HC Tal­la­se 21:17, Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia 1. võist­kon­na 22:13, HC Tal­linn/Mus­ta­mäe 31:22 ning HC Pär­nu/Pai­ku­se 22:12. Ai­nus kao­tus tu­li ava­päe­va tei­ses män­gus vas­tu võt­ta Ta­pa mees­kon­nalt tu­le­mu­se­ga 20:24.

Keh­ra võist­kon­nas män­gi­sid Mar­tin Le­pik, Ste­ner Si­rel, Mih­kel Parm, Mar­tin Kik­kas, Al­var Soik­ka, Mart Kruu­sa­lu, Oli­ver Holm, De­nis Leo­ke, Os­kar Luks, De­nis Vi­nog­ra­dov, Mat­tias Olesk, Kris­to­fer Lie­de­mann, And­reas On­na ja Sil­var Sa­lu­mäe. Noor­mees­te tree­ner on Ind­rek Lill­soo. Keh­ra män­gi­ja Al­var Soik­ka va­li­ti tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks. Keh­ra mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Mih­kel Parm.

Eelmine artikkelAnnetamise aeg
Järgmine artikkelAru­kü­las toi­mus kä­si­pal­li mi­ni­lii­ga teine etapp