Harjusse antakse suviseks kalapüügiks kuni 630 võrguluba

1542

Harrastuspüüdjad saavad kalastuskaarte taotleda 1. detsembrist.

20. novembril jõustus keskkonnaministri määrus  2010. aastaks harrastusliku kalapüügi ajutiste püügikitsenduste, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarvu ja väljastaja kohta.

Kalastuskaarte saab taotleda alates 1. detsembrist 2009 interneti kaudu, keskkonna­ameti maakondlikes büroodes ja ka posti vahendusel. Taotlusi saab esitada internetis kalanduse infosüsteemi kaudu kala.envir.ee. Ka püügiandmeid on võimalik edastada interneti vahendusel.

Üldjoontes on jäänud piir­arvud eelmise aastaga samale tasemele, kommenteeris keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus.

Rannikumeres Harjumaal saab 100 õngekonksuga õngejadadega püüdmiseks 100 luba.

Nakkevõrkudega kalapüüd­miseks Harju rannikumeres antakse jaanuaris 100 kalastuskaarti ehk luba, veebruaris 130, märtsis 150, aprillis 250, mais 350, juunis 470, juulis 600, augustis 630, septembris 600, oktoobris 500, novembris 250, detsembris 120. Kalastuskaart võimaldab püüda ühe nakkevõrguga.

Haldi saart ümbritseval vee-alal võib püüda 3 nakkevõrgu ja 3 õngekonksujadaga.

Loa eest tuleb tasuda kalendrikuus sõltumata püügipäevade arvust nakkevõrguga püügil 100 krooni, 100 õngekonksuga jadaga püügil 35 krooni.

Siseveekogudel saab kuu­ajalise kehtivusajaga kalastuskaarte nakkevõrkudega püügil Kahala järvele 26, Soodla veehoidlale 30.

Lõhe ja meriforelli püügiks antakse kalastuskaarte Jägala jõele ja Valgejõele, tasu 1 päeva eest on 100 krooni, 3 päeva eest 200 ja kuni 30 päevaks 1500 krooni.

Vähipüügivahendite piirarvuks ööpäevas on Harju maakonnas määratud 200. Vähikatku leviku takistamiseks on püük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes.    

Eelmine artikkelVarastati sõiduauto varuosi
Järgmine artikkelPresident TOOMAS HENDRIK ILVES külastas Juminda korrakaitsjaid