Har­jus võib küt­ti­da 5 ka­ru

622
Aegviidu karu.

Ka­ru­jaht al­gas taas 1. au­gus­til ja kes­tab ku­ni ok­toob­ri lõ­pu­ni. Har­ju maa­kon­na ja­hi­selt­sid või­vad vas­ta­valt kesk­kon­naa­me­ti pea­di­rek­to­ri käsk­kir­ja­le küt­ti­da sel hooa­jal kok­ku 5 ka­ru. 1. au­gus­tist ku­ni 30. septemb­ri­ni võib ühe pruun­ka­ru küt­ti­da Lää­ne-La­he­maa ja­hi­piir­kon­nas ning ne­li Har­ju teis­tes ja­hi­piir­kon­da­des. Igast ja­hi­piir­kon­nast võib küt­ti­da ühe pruun­ka­ru ku­ni maa­kond­li­ku küt­ti­mis­ma­hu täi­tu­mi­se­ni. Ok­toob­ris võib ka­ru küt­ti­da maa­kon­na kõi­ki­dest ja­hi­piir­kon­da­dest ku­ni küt­ti­mis­ma­hu täi­tu­mi­se­ni.

Eelmine artikkelSER­GO TREU­FELD ja IL­VARD EE­RIK­SOO ha­ri­vad t­ree­ner MAR­GUS KEER­MA töö­põl­du
Järgmine artikkelAnija vald ei saa riigilt Aeg­vii­du de­poo­hoo­net