Harjumaal pakutakse tasuta õppenõustamisteenust

1413

Alates 2009. aasta oktoobrist käivad haridusasutustes Harjumaa eriharidusega nõustajad.

Harju õppenõustamiskeskus paikneb Anija mõisas. Keskuse kaks logopeed-eripedagoogi ja kaks psühholoogi pakuvad tuge ning nõustamist nii lastele, vanematele, kui ka õpetajatele lasteaedades ja koolides.
Õppenõustamise eesmärk on toetada nende inimeste toimetulekut, et aidata last arendada ning õpetada ea- ja võimetekohaselt. 

Ida-Harju piirkonnas, kuhu kuuluvad ka Anija vald, Kuusalu vald, Loksa linn ja Raasiku vald, pakuvad nõustamisteenust logopeed-eripedagoog Pille Tina-Kuusik ja psühholoog Merle Rohtmets. Teenust pakutakse ka Anija mõisas, vajadusel käivad spetsialistid koolides ja lasteaedades kohapeal.

Õppenõustamiskeskuse koordinaatori Kaia Petseri sõnul on vajadus teenuse järele suur, kuna paljudes koolides ja lasteaedades ei ole psühholooge ega logopeede. Ta rääkis, et neli spetsialisti on küll Harju lasteasutustele suureks abiks, kuid töötajaid võiks olla rohkem. Eelmise aasta lõpuks nõustati 177 last ja 161 täiskasvanut. Enamik abisaajatest vajasid logopeedilist nõustamist.

Kaia Petser tõdes, et erivajadusega lapsi on üha rohkem, mistõttu vajatakse ka enam nõuandeid. Kuna erivajadused on erinevad, ei sobi kõik lapsed tavalasteaeda või –kooli.

2008. aastal käivitus Euroopa Sotsiaalfondi programm „Õppenõustamissüsteemi arendamine“. Sellest rahastatakse nõustajate tegevust, et ennetada noorte koolist väljalangemist ja tõsta nende konkurentsivõimet. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Harjumaal aitas projekti käivitada Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Eelmine artikkelEesti saalijalgpalli esiliiga meistrivõistlused
Järgmine artikkelASHWANI SHARMA: „Kehra tehas säilis tänu positiivsele mõtlemisele“