Har­ju maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­pi­du

5

Pü­ha­päe­val, 9. juu­nil sõi­da­vad Har­ju­maa pal­jud ise­te­ge­vus­la­sed Kei­las­se Har­ju maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­peo­le „Meie vä­gi“. Laul­jaid, tant­si­jaid, or­kest­ran­te, ju­hen­da­jaid ning las­te rüh­ma­de ja koo­ri­de saat­jaid on sin­na mi­ne­mas 7863, kok­ku 365 kol­lek­tii­vist.

Peo re­per­tuaa­ris on Har­ju­maal ela­va­te he­li­loo­ja­te ja tant­su­juh­ti­de loo­ming. Lau­lu­peo ni­mi­loo „Peo­le“ on loo­nud Kuu­sa­lu lau­luõ­pe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken, lau­lu saa­dab es­maet­te­kan­del an­sam­bel Uu­ri­kad Kuu­sa­lu val­last. Puhk­pil­lior­kest­ri­te esi­tu­ses tu­leb es­maet­te­kan­de­le ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gen­di ja kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­ja Ott Ka­se pil­li­lu­gu „Har­ju­maa­le“. Tant­su­peol loeb tant­su­de va­he­le Har­ju­maa ki­hel­kon­da­de va­na­sõ­nu kauaaeg­ne tant­su­juht, tä­na­vu Kuu­sa­lu val­la au­mär­gi päl­vi­nud Rein Kip­par.

Tant­su­pi­du al­gab kell 14 Kei­la koo­li staa­dio­nil. Pärast min­nak­se sealt rong­käi­gu­ga Kei­la uue­le lau­lu­väl­ja­ku­le, kus kell 18 alus­ta­tak­se lau­lu­peo­ga.
Min­ge vaa­ta­ma ja kuu­la­ma!

Eelmine artikkelSõnumitoojas 29. mail
Järgmine artikkelKuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke taa­se­lus­tas lii­ku­mis­peo tra­dit­sioo­ni