Harju koolijuhid käisid õppereisil Saksamaal

1189

Märtsikuus käis Harjumaa koolijuhtide 16liikmeline grupp Berliinis tutvumas sealse koolisüsteemi ja linna vaatamisväärsustega. Nelja päeva jooksul külastasime koole, kohtusime Berliini haridus­ameti juhtidega ja Eesti suursaadikuga  Saksamaal. 

Koolide külastamisel tutvustati meile haridussüsteemi, mis on liidumaade kaupa väga erinev, kuna iga liidumaa on oma koolikorralduses iseseisev. Kooli tullakse tavaliselt 5aastasena, pärast 4. või 6.klassi toimub eraldumine gümnaasiumi või kutsehariduse suundade vahel. Mõlemad suunad annavad võimaluse edasi õppida kõrgkoolis.

Kool kestab vastavalt valikutele 12 või 13 aastat. Kutsehariduse valinud asuvad kohe ka tööle ettevõtete juures, need on siis õpilastele praktikabaasideks. Praktikal käivad õpilased ühe päeva nädalas. Sellega on tagatud erasektori tihedam seos ja ka huvi koolis õpetatava vastu. Õpetuse sisu on arengutega kaasaskäiv ja üleminek reaalsele tööle õppurite jaoks lihtsam.

Kooli esimeses astmes on huvitav, et klassid on komplekteeritud erinevate klasside õpilastest. Koos õpivad esimesest kuni kolmanda klassi lapsed. Vanemad õpilased on mentorid, kes aitavad nooremaid. 

Silma jäi veel suur õpilaste hulk, kelle emakeel ei ole saksa keel. Külastatavas põhikoolis õppisid pooled lapsed prantsuse keeles. Nende integreerumine ühiskonda   ja  saksa  keele  omandamine on õpetajate töö üks eesmärk.

Õpetajate töökoormus on 28 ainetundi nädalas. Samas on huvitegevuse jaoks ruume ja õpetajaid tunduvalt rohkem kui meil ehk pärast tunde on õpilastel võimalus valida väga erinevate tegevuste vahel. Kaks esimest tundi on tasuta, alates kolmandast tunnist on huvitegevus tasuline.

Berliinis on puudu ligi 2000 õpetajat, mis näitab elukutse mitte just kõrget populaarsust. Õpetajate suurt nädalakoormust aitavad leevendada valmisolevad aine- ja tunnikavad ning koolis töötavad tugispetsialistid.

Kooliaasta on meiega võrreldes viis nädalat pikem. See ei muuda õppekavasid liiga ülekoormavateks. Meie eelisteks Eestis on praegu ilmselt uuem ja puhtam töökeskkond ning tehniliste vahendite suurem kasutamine. Saksamaalt on meil palju õppida kutsehariduse sidumist reaalsete vajadustega tööturul.

Eelmine artikkelHC Kehral Balti liigas 7. koht
Järgmine artikkelJuminda poolsaare külad palusid Lahemaa küsimuses ministrilt abi