Hara sa­da­ma uus elu

1399

Mul­lu su­vel hak­ka­sid Ha­ra sa­da­ma ak­va­too­riu­mil har­ju­ta­ma pur­je­ta­jad. Tä­nu ko­ha­li­ke ela­ni­ke loo­dud MTÜ-le Ha­ra Sa­dam on nõu­ko­gu­de ar­mee ku­na­gi­ne all­vee­lae­va­de deak­ti­vee­ri­mi­se sa­dam är­ga­nud el­lu. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel oli seal nä­ha ük­si­kuid ka­las­ta­jaid ja ar­vu­kalt uu­dis­ta­jaid, ak­tiiv­set jär­je­pi­de­vat te­ge­vust pol­nud.

Ap­ril­li al­gu­ses tu­li tea­de – EAS on ot­sus­ta­nud toe­ta­da Ha­ra sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­t. Sa­dam on võe­tud rii­gi toel aren­da­ta­vas­se väi­ke­sa­da­ma­te võr­gus­tik­ku. Toe­tust said veel Ka­ber­nee­me, Eis­ma, Nar­va, Tal­lin­nast Ka­ku­mäe ja Len­nu­sa­dam, Dir­ha­mi, Al­lik­le­pa, Vorm­si Svi­by, Saa­re­maa Trii­gi ja Pär­nu ja­hi­sa­dam.

Kui­gi Kuu­sa­lu val­las on se­ni aas­taid püü­tud toe­tust saa­da Sal­mis­tu sa­da­ma kor­ras­ta­mi­seks, te­gi riik tei­se va­li­ku – üks olu­li­ne kri­tee­rium on, et nõue­te­ko­ha­selt väl­jae­hi­ta­tud väi­ke­sa­da­ma­te va­he­maa oleks 30 me­re­mii­li. Sal­mis­tu asub Ka­ber­nee­me­le lii­ga lä­he­dal ja Eis­mast kau­gel. Ha­ra on so­bi­va va­he­maa­ga ja kul­tuu­ri­pä­ran­dilt uni­kaal­ne koht.

Kes se­ni veel po­le Ha­ra sa­da­mas­se jõud­nud, sel ava­neb lau­päe­val hea või­ma­lus sõi­ta ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­va­le.

Eelmine artikkelEri­meel­su­sed Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se üle
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ee­lar­vest saa­vad toe­tust 18 MTÜd