Halduskohus ei rahuldanud Loksa KOIT-kava kaebusi

927

Tallinna halduskohus langetas otsuse Loksa linna kaebuste kohta 6. septembril.

Loksa linn vaidlustas halduskohtus KOIT (kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse) kava eelisnimekirja koostamise ja kinnitamisega seotud otsused, mille tõttu jäi Loksa kultuurikeskus rahastatavate objektide nimekirjast välja. Vastustajad olid 2009-2012 KOIT kava Harju maakondlik hindamiskomisjon, kes moodustas eelisnimekirja, ning siseministeerium ja vabariigi valitsus, kes eelisnimekirja kinnitasid.

Kolmandate isikutena olid kohtuprotsessi kaasatud Anija, Kuusalu, Saue, Nissi, Rae ja Kernu vallavalitsused, kuna nende valdade objektid, sealhulgas Kehra gümnaasium ja Kiiu lasteaed, said KOIT kava eelisnimekirjast rahastuse.

Halduskohus otsustas Loksa linna kaebust mitte rahuldada ning mõistis Loksa linnalt Anija vallavalitsuse kasuks esindaja kulu 690,26 eurot ja Saue vallavalitsuse kasuks menetluskulu 810,10 eurot. Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Loksa linn esitas 2007. aasta detsembris eeltaotluse, et saada 2007-2013 KOIT kavast toetusraha Loksa kultuurikeskuse renoveerimiseks ja juurdeehituse rajamiseks. Tookord oli Loksa praegune linnapea Värner Lootsmann Harju maavanem. Maavalitsuse juurde moodustatud hindamiskomisjon asetas projekti eelisnimekirjas kolmandale kohale ehk rahastatavate objektide hulka. Siseministeeriumi ekspertgrupp tegi 2008 juulis ettepaneku korrigeerida Loksa kultuurikeskuse kohta antud hindamiskriteeriumi, võimet tagada nõutud omafinantseeringut hinnati hindega  null. Objekti keskmine hinne langes, kultuurikeskus jäi nimekirjas tahapoole ning rahastusest ilma.

Ka 2009-2013 KOIT kava eelisnimekirjas sai kultuurikeskus hindamiskomisjonilt varasemast vähem punkte ja asetus tahapoole. 

Kuna Loksa linn vaidlustas otsused, venis Harju 2009-2013 KOIT kava teiste objektide rahastamine kohtuvaidluse tõttu rohkem kui aasta. 2010. aasta lõpus kinnitati Harju maakonna eelisnimekiri siseministri ja vabariigi valitsuse otsustega. Halduskohus peatas Loksa linna taotlusel tänavu kevadel esmase õiguskaitse korras Harju 2009-2013 KOIT kava täitmise, kuid aprilli lõpus tühistas selle. Ka Anija ja Kuusalu vald said võimaluse tegutseda edasi Kehra kooli ja Kiiu lasteaia projektide elluviimisel.  

Kohus põhjendas Loksa kaebuse peale 6. septembril langetatud otsust põhjalikult. Selles on öeldud maakondliku hindamiskomisjoni tegevuse kohta, et „tegu on hinnanguliste otsustega, millistes kohtulik kontroll on piiratud, käes­­oleval juhul ei ole tulemus saadud hääletamisega, vaid individuaalsete hinnete summeerimisel aritmeetilise keskmisena.“

Riigikohus on ühes varasemas kohtuotsuses leidnud, et kohus ei saa kontrollida asutuse või ametiisiku hinnanguliste otsustuste sisulist põhjendatust ega otstarbekust, vaid saab võtta seisukoha üksnes menetluskorra ja kaalumisreeglite järgimise ning motiveerimiskohustuse täitmise osas. Loksa kaebust menetledes leidis halduskohus, et hindamiskomisjoni otsus oli tehtud menetluskorda järgides, see oli motiveeritud ja diskretsioonivigadeta.

Eelmine artikkelArukülas löödi naist
Järgmine artikkelTänu KIKi toele saab nüüd Kiiu jäätmejaama anda ehitusprahti