Hajaasustuse programmist toetatakse Kuusalu vallas 14 peret

1753

Nõuetele vastavaid taotlusi esitati 24, toetuseta jäävad seekord 10 peret.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas 2015. aasta hajaasustuse programmi rahastamisnimekirja. Jagamisele läks 40 000 eurot, millest 20 000 eurot annab Kuusalu vald ja sama palju lisab riik. Programmi nõue on, et taotlejad osalevad samuti vähemalt kolmandiku osas projekti kogumaksumusest.
Rando Nooska Nõmmeveskilt saab Väikevälja kinnistule puurkaevu rajamiseks 3126,82 eurot, projekti kogumaksumus on 4690 eurot, sama kinnistu kanalisatsioonilahenduseks 3280 eurot, kogumaksumus on 4920 eurot.
Andrus Tuuletarele antakse Kolgaküla Toomanni talu puurkaevu, pumpla ja kaevumaja rajamiseks 4965,58 eurot, ehituse kogumaksumus on 7448 eurot.
Marge Tüvile Sõitmest eraldatakse Lauri talu veepuhastusseadme paigaldamiseks 704,04 eurot, kogumaksumus on 1056 eurot.
Margus Soomi toetatakse 1953,43 euroga Sõitme küla Risuaugu kinnistu kanalisatsiooni tegemiseks, kogumaksumus on 2930 eurot.
Matti Tammepärg Sõitmest saab Küti talu kanalisatsioonisüsteemi jaoks 3526,64 eurot, kogumaksumus on 5304,69 eurot.
Jaanus Kalmetile Kiiust antakse Laurisöödi kinnistule veevarustuse rajamiseks 1560,08 eurot, kogumaksumus on 2340 eurot.
Maris Noor Sõitmest saab Tammelehe kinnistu tarbevee projektile 6421,62 eurot, kogumaksumus on 9631,95 eurot.
Taivo Ruusile antav toetus on 6500 eurot Kahala küla Vana-Loovälja kinnistu pumbamaja ja veefiltersüsteemi rajamiseks, kogumaksumus on 11 745 eurot.
Aivar Oras Mustametsa külast saab 1066,16 eurot Kulle kinnistu veepuhastussüsteemile, kogumaksumus on 1599,16 eurot.
Sirli Kaja Sõitmest toetatakse Oluva talu rauaeraldusfiltri soetamiseks ja paigaldamiseks 1274,73 euroga, kogumaksumus on 2062 eurot.
Villu Tarkiainenile Kodasoost antakse Nurme talu kanalisatsiooni väljaehitamiseks ja biopuhasti paigalduseks 2917 eurot, kogumaksumus on 4376 eurot.
Veera Kaja Muuksist saab Saare kinnistu veesüsteemide jaoks 2100,11 eurot, kogumaksumus on 3150 eurot.
Miralda Poopuule Valklast jäi 493,79 eurot Uustalu puurkaevu projekteerimiseks ja rajamiseks, kogumaksumus on 7896 eurot. Rohkem toetuserahast temale ei jagunud, kui loobub, pakutakse sama summa pingereas järgmisele talule.
Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Mailis Virve ütles, et projektide hindamisel lähtuti juhendist, pingerida moodustus kogutud punktide põhjal. Üks oluline kriteerium on laste arv, lisapunkte andis projekti odavam maksumus kasusaaja kohta. Prioriteetsemad olid veesüsteemide projektid.
Mailis Virve: „Kuigi esmakordselt said hajaasustuse programmist toetust taotleda ka lasteta pered, on neist toetusesaajate seas vaid kolm, ja nemadki tänu sellele, et veesüsteemid olid eelistatud ning said rohkem punkte.“
Ta tõdes, et juba on helistatud vallamajja ning pahandatud, miks jäeti toetusest ilma. Nurisejatele on selgitatud hindamiskriteeriume ja seda, et midagi subjektiivset toetusesaajate pingerea moodustamisel ei olnud.
Kokku esitati vallavalitsusele 26 taotlust, neist kaks jäid hindamisest kõrvale. Üks taotleja ei elanud alaliselt Kuusalu vallas, teine soovis puurkaevu, aga tema naaber  on  juba  varem  saanud   haja­asustuse programmist toetust puurkaevu rajamiseks ning nõue oli, et sellest peavad vett saama ka naabertalud.

Eelmine artikkelKehra sotsiaalmaja remondiks teeniti 38 700 eurot
Järgmine artikkelVäärkoheldud loomade päästmine Kolgast