Hajaasustuse programmist saavad toetust Kuusalu valla kümme lastega peret

2067

Kuusalu vallas läheb programmi raames jagamisele ligi 34 000 eurot.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas möödunud nädalal hajaasustuse programmi toetussummad. Jagamiseks oli kavandatud 40 000 eurot: vallalt 20 000 ja riigilt sama palju. Ligi 6000 eurot jääb välja andmata, kuna 15st taotlusest 5 ei vastanud nõuetele.

Seekord oli nõue, et toetatavasse leibkonda peab kuuluma vähemalt üks alaealine, kes on käesoleva aasta jaanuari seisuga majapidamisse sisse kirjutatud. Ka taotleja peab valla elanike registri järgi elama seal hiljemalt samast kuupäevast. Taotlejad ei tohtinud olla maksuvõlgnikud. Elektrisüsteemide jaoks said abiraha need pered, kelle kodu pole liitunud elektrivõrguga.

Kupu külast saab Rein Valdmann Valdmanni talu salvkaevu setetest puhastamiseks ja veepumba ostmiseks 562,42 eurot ning Terje Mei-Rannamets 1076,55 eurot Odoli-Kureallika rauaeraldusfiltri soetamiseks ja paigaldamiseks.

Aivo Kuldmerile Uurist antakse 6500 eurot Erulõpe talu puurkaevu rajamiseks ja Mairika Rajavälile Mäepea külast 3281,84 eurot Alandi kinnistu juurdepääsutee ehitamiseks.

Ingrid Reinla Ilmastalu külast saab 3156,79 eurot saab Lihukõrve talu puurkaevu jaoks ning Margus Laar Pudisoolt 3563,20 eurot Männimäe kinnistu veepuhastusjaama jaoks.

Sirkka Pintmannile eraldatakse 4056 eurot Kahala küla Vaga talu veevarustuse tagamiseks ja Madis Praksile 1866,76 eurot Soorinna külast Uuemõisa tee remondiks.

Sõitme külast saab Marge Tüvi 3549,80 eurot Lauri kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning Loksa külast Lüüri Korman 6500 eurot Rahunurme talu silla rekonstrueerimiseks. Kui teised taotlejad peavad omaosalusena lisama kogusummast ühe kolmandiku ning kaks kolmandikku on valla ja riigi toetus, siis silla remondi omaosalus on tunduvalt suurem – üle 7000 euro. Toetada saab programmist kuni 6500 euro ulatuses. 

Valimisliidu Ühine Kodu ja Reformierakonna uues koalitsioonilepingus on lubadus jätkata hajaasustuse programmi rahastamist ka edaspidi.

Eelmine artikkelMiks lahkute Kuusalu Soojuse juhatuse esimehe kohalt?
Järgmine artikkelRaasiku vallas kadunud 90aastast naist tulid otsima vabatahtlikud päästjad