Ha­jaa­sus­tu­se prog­ramm

91

Kol­ma­päe­val, 1. veeb­rua­ril ava­neb ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi 2023. aas­ta taot­lus­voor. Prog­ram­mist saab ku­ni 3. ap­ril­li­ni taot­le­da toe­tust ha­jaa­sus­tu­se­ga maa­piir­kon­na ma­ja­pi­da­mi­se joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se ta­ga­mi­seks, heit­vee­süs­tee­mi, au­to­noom­se elekt­ri­süs­tee­mi või aas­ta­ring­selt li­gi­pää­se­ta­va juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks. Toe­tus­sum­ma­dest kol­man­di­ku an­nab oma­va­lit­sus, tei­se kol­man­di­ku riik ja vä­he­malt kol­man­dik tu­leb ta­su­da taot­le­jal. Ani­ja val­la ee­lar­vep­ro­jek­ti on prog­ram­mis osa­le­mi­seks ka­van­da­tud 20 000 eu­rot, Raa­si­ku val­la ee­lar­ve pro­jek­ti 15 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on sel­leks sa­mu­ti 20 000 eu­rot. Vo­li­ko­gu lii­ge Kul­dar Pärn te­gi ee­lar­ve aru­te­lul et­te­pa­ne­ku li­sa­da veel 10 000 eu­rot, sest taot­le­jaid on ol­nud vii­mas­tel aas­ta­tel pal­ju. Le­pi­ti kok­ku, et se­da et­te­pa­ne­kut aru­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la li­saee­lar­ve koos­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ee­lar­ve 2023
Järgmine artikkelLahe­maa Tu­ris­miü­hing Hel­sin­gi mes­sil