Euroopa Noored toetab Aruküla noortekonverentsi

688

Raasiku valla noored saavad Ida-Harju noortekonverentsiks 1152 eurot.

Euroopa Liidu programmist Euroopa Noored saavad 37 noorteprojekti kokku rohkem kui 423 000 eurot (6 618 551.80 krooni). Noorteseminaride alaprogramm võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetatakse kolme projekti, nende seas 1152 euroga (18 024 krooni) Raasiku valla noorteorganisatsiooni Minu Eesti Noored ideed korraldada Ida-Harju noortekonverents.

Toetusi antakse programmist veel rahvusvahelisteks noortevahetusteks, noortealgatuste alaprogrammi, noorte demokraatia­projektide alaprogrammi, Euroopa vabatahtlikuks teenistuseks ja noorsootöötajate rahvusvaheliseks koostööks.

Noortekonverentsi „Ei ole üksi ükski Ida-Harjus“ korraldaja, MEN liige ja Tallinna Teeninduskooli tudeng Marie Reinike: „Alguses saame toetusrahast 70 protsenti ja pärast ülejäänud 30. Kuna taotlusi võisid esitada mittetulundusühingud, astusin MTÜ Tuulekell liikmeks, esitasime projekti MTÜ kaudu.

Tahame 21. mail kutsuda Aruküla põhikooli noored Ida-Harjumaa koolidest, et näidata avatud töötubade meetodil omaalgatusi, nagu ajalehetoimetus ja noorteteater, inspireerida teisi ning suurendada omavahelist suhtlemist. Oluline on ju mitte oodata, et keegi teeks, vaid teha ise.“

Programm Euroopa Noored toetab mittetulundusühingute, avalik-õiguslike asutuste ja noortegruppide projekte 13-30aastaste noorte mitteformaalseks õppimiseks.

Eelmine artikkelVäljakutse Peterburi maanteele
Järgmine artikkelRaasiku valla veemajandusprojekt ootab lumesula