Eskiis Va­ba­dus­sõ­ja Kuu­sa­lu au­sam­ba kor­ras­ta­mi­seks

498

Kuu­sa­lu I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mä­les­tus­sam­ba ala kor­ras­ta­mi­se va­ba­taht­lik eest­ve­da­ja, kait­se­liit­la­ne Hei­go Vi­ja tea­tas, et OÜ Ki­vi­sil­la on üle and­nud sam­ba ümb­ru­se ku­jun­da­mi­se ja kor­da­te­ge­mi­se es­kii­si, mil­lel on ju­ba ka muin­sus­kait­se koos­kõ­las­tus. Sel­le jär­gi tu­leks au­sam­ba ümb­ru­ses taas­ta­da ku­na­gi­sed ne­li­nurk­sed vor­mid, li­pu­var­dad joon­da­da üh­te ri­vis­se, kor­ras­ta­da ja ää­ris­ta­da kõn­ni­teed, ma­ha võt­ta kal­du va­ju­nud elu­puu puud ja alal kas­va­ma ha­ka­nud leht­puud ning kir­de- ja ede­la­pool­se­tel kül­ge­del lik­vi­dee­ri­da vaa­te ava­mi­seks ka 4 elu­puud. Es­kiis ja fo­tod lan­ge­ta­ta­va­test puu­dest on pan­dud Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­he­le. Hei­go Vi­ja üt­les, et eskiise koostati kaks verisooni, kasutusse võetakse see, mille kiitis heaks muinuskaitseamet: „Eskiis on avalikustatud tuleva aasta märtsini, ootame kommentaare ja ettepanekuid. Edaspidi tuleb taas hakata otsima korrastutöödeks rahastust.“ Tä­na ke­va­del kor­ras­tas ja kon­ser­vee­ris OÜ Mand­ra­go­ra Res­tau­raa­to­rid au­sam­mast, töö­de eest ta­su­ti muin­sus­kait­selt saa­dud toe­tu­se ja rah­valt ko­gu­tud an­ne­­tus­te abil. Pooleteise aasta pärast, 16. mail 2021 täitub 100 aastat Kuusalu I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mälestussamba püstitamisest Kuusalu kalmistul, mida haldab EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus.

Eelmine artikkelKüsit­lu­sest selgus – Raa­si­ku val­la suu­rim kit­sas­koht on kerg­liik­lus­tee­de puu­du­mi­ne
Järgmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma ava­mi­seks po­le jäät­me­lu­ba