ERI­KA KA­SE­TA­LU on Lok­sa au­ko­da­nik

302
ERIKA KASETALU. Foto Peeter Hütt

Lok­sa muu­si­ka­koo­li ja en­di­ne Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li akor­dio­ni ja flöö­di õpe­ta­ja Eri­ka Ka­se­ta­lu päl­vis Lok­sa lin­na au­ko­da­ni­ku tiit­li suu­re pa­nu­se eest Lok­sa muu­si­kae­lu aren­da­mi­sel. Au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga kaas­ne­vad tee­ne­te­märk ja pree­mia 1000 eu­rot. Lok­sa tee­ne­te­mär­gi sai en­di­ne Lok­sa kesk­koo­li õpe­ta­ja, see­nio­ri­de tant­su­rüh­ma Ran­na­män­nid ju­hen­da­ja Rii­na Juh­ka­mi tant­su­kul­tuu­ri hoid­mi­se ja aren­da­mi­se eest. Tee­ne­te­mär­gi­ga kaas­neb 500 eu­rot. Teenetemärgid anti üle EV aastapäevaüritusel.

Eelmine artikkelVelko AV juht lahkus ametist
Järgmine artikkelSõnumitoojas 2. märtsil