ERE UI­BO jät­kab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na

221
ERE UIBO.

Ala­tes kol­ma­päe­vast, 10. no­vemb­rist töö­tab Ere Ui­bo lap­se­puh­ku­se kõr­valt taas Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na. Se­da ame­ti­koh­ta ala­tes juu­li lõ­pust pi­da­nud Ri­ho Rõõ­mus on töölt lah­ku­nud. Ere Ui­bo üt­les, et esi­tas aval­du­se töö­le naas­mi­seks ning on kok­ku le­pi­tud, et töö­tab 0,3 koor­mu­se­ga. Kul­tuu­ri-, spor­di- ja kü­la­lii­ku­mi­se vald­kon­da hak­kab koor­di­nee­ri­ma kant­se­leis­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAA­NUS KA­LEV
Järgmine artikkelALE­XE­LA laien­dab Kuu­sa­lu tee­nin­dus­jaa­ma