Eratee avaliku kasutamise lepingusse saab Kuusalu vallale esitada lisatingimusi

1639

Praeguseks on sõlminud Kuusalu vallavalitsusega eratee avaliku kasutamise lepingu enamik maaomanikest, kelle poole pöörduti.

Kuusalu vallavalitsus hakkas möödunud sügisel saatma kirju maaomanikele, kelle eratee on üldplaneeringu järgi kohalike teede nimekirjas. Nüüdseks on kirju postiga saadetud üle 1000.

Kaasas on kaks eksemplari vallavanema allkirjaga lepingust, millega omanik annab tee avalikku kasutusse – Kuusalu vald võtab kohustuse tagada tee sõidetavus aastaringselt ja kandma selleks vajalikud kulud. Tee-alune maa vabastatakse maamaksust.

Esialgu sõlmitakse leping viieks aastaks, kuni 31. detsembrini 2017. Kui kumbki pool pole teatanud lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest, pikeneb see automaatselt veel viie aasta võrra.

Eratee omanikul palutakse teha valik: vormistada avaliku kasutusega erateeks; jätta piiratud kasutusega erateeks ja tagada ohutu liiklemine seal teistele ning teehooldus ka talvel; kui teisi kasutajaid ei ole, siis teha ettepanek kustutada tee kohalike teede nimekirjast.

Vallavalitsuse munitsipaalvara spetsialist Rein Kiis ütles, et maaomanikest valdav enamik ehk ligi 80 protsenti vastanutest on lepingu allkirjastanud.

Sõnumitooja toimetusega võttis ühendust Hirvli küla Karukämbla kinnistu omanik Ants Aaman ja teatas, et peab vallavalitsuselt saadud kirja liiga pealiskaudseks: „Kaasas pole kaarti, et täpselt näha, millist teed ja kui suures ulatuses avalikku kasutusse tahetakse. Välja pole  arvutatud teealuse maa pind­ala, mida lubatakse maamaksust vabastada. Ka ei ole lepingus kohta, kuhu maaomanik saaks lisada endapoolsed tingimused. Vallavalitsus lubab tagada teehoidu vastavalt teeseadusele, kuid mina maaomanikuna ei saa aru, kas see hõlmab ka tee äärt ning kui jah, siis kaugele see ulatub. Olen väga huvitatud näiteks, et kui vald võtab minu avalikku kasutusse antud eratee äärest maha puid, saaksin need endale.“

Rein Kiis selgitas toimetusele, et maaomanikele, kellel on tekkinud seoses lepinguga küsimusi või tahavad esitada lisatingimusi, on vastatud ja ettepanekuid arvesse võetud: „Maaomaniku tingimuste jaoks ei ole küll lepingusse eraldi lahtrit jäetud, aga selgitame, et tingimusi on võimalik lisada. Oleme seda ka teinud. On soovitud sõidukiiruse ja ka koormuse piiranguid. Kaarti pole kaasas, sest kirju on väga palju ning see teeks töö- ja paberi mahu veel suuremaks. Tee pikkus ja laius on kirjas, pindala saab välja arvutada. Kui kinnistul on mitu teed ja tekkinud küsimusi, millisest konkreetselt jutt, oleme ka seda täpsustanud.“

Teede äärte hooldamise kohta sõnas ta, et see on maaomaniku asi. Vald hooldab lepingus märgitud laiuse järgi, teeääri kasutatakse lumetõrjega seotult.

Rein Kiis lisas, et eratee avaliku kasutamise leping on koostatud omal ajal justiitsministeeriumist saadud tüüplepingu põhjal.