Enam­pak­ku­mi­ne Sal­mis­tu sa­da­ma toit­lus­ta­ja leid­mi­seks

27
Salmistu sadam

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se Sal­mis­tu sa­da­ma park­la alal toit­lus­tus­tee­nu­se pak­ku­ja leid­mi­seks 1. juu­nist ku­ni 1. sep­temb­ri­ni 2024 või kok­ku­lep­pel val­la­va­lit­su­se­ga ole­ne­valt il­mast. Toit­lus­ta­jal tu­leb ta­ga­da sa­da­ma park­la ja toit­lus­tus­ko­ha kor­ras­hoid. Alg­hind on 100 eu­rot. Pak­ku­mi­si oo­da­tak­se hil­je­malt 29. ap­ril­liks kell 12. Kuu­sa­lu val­la abi­val­la­va­nem Ran­no Pool üt­les, et sa­da­ma kap­te­ni osas on ni­me­dest veel va­ra rää­ki­da ning par­ki­mi­se kor­ral­da­mi­seks on asu­tud lä­bi rää­ki­ma fir­ma­ga Eu­ro­park. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus hal­dab tä­na­vu Sal­mis­tu sa­da­mat ise, sest sa­da­ma ope­raa­to­ri ja hoo­nes­tu­sõi­gu­se han­ge nur­jus.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus sõl­mis en­di­se las­teaia­ju­hi­ga komp­ro­mis­si
Järgmine artikkelPõh­ja pääs­te­kes­ku­se juht: „Tu­le­kah­ju­de arv vä­he­neb, aga meie töö mit­te.“