EMMA SO­FIA LOO­TUS ja MAAR­JA KAT­HE­RI­NA LINK noor­te­sar­ja me­da­li­tel

708
Ujumisvõistlus Kuusalu ujulas

MA­RIAN­NE SEI­MAN

Lau­päe­val, 1. juu­nil oli Kei­la uju­las noor­te uju­ja­te täht­sai­ma jõup­roo­vi, Ees­ti Uju­mis­lii­du kor­ral­da­ta­va Noor­te­sar­ja, fi­naal. Hooa­ja jook­sul toi­mus sar­jas kolm etap­pi, mil­lest võt­sid osa 800 uju­jat ko­gu va­ba­rii­gist. Fi­naa­li pää­se­sid kol­me eta­pi kok­ku­võt­tes igal alal 16 pa­ri­mat. Kuu­sa­lu val­last said fi­naa­li 5 uju­jat: Ma­ri­liis Tiits, Em­ma So­fia Loo­tus, Jo­han­na Sü­da, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ja An­ni Ma­ri Laup­maa.

Em­ma So­fia Loo­tus sai 2007. aas­tal sün­di­nud tü­tar­las­te 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses aja­ga 1.14,22 mi­nu­tit hõ­be­me­da­li. Ka 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses pää­ses ta poo­diu­mi­le – tu­le­mus 1.05,88 mi­nu­tit tõi tal­le 3. ko­ha. 200 m va­bau­ju­mi­ses tu­li Em­ma So­fia Loo­tus isik­li­ku re­kor­di­ga 2.27,53 mi­nu­tit nel­jan­daks.

Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ujus end 2006. aas­tal sün­di­nud nei­du­de seas 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses uue isik­li­ku re­kor­di­ga 1.04,19 mi­nu­tit pronks­me­da­li­le.

Eelmine artikkelKARLI LAMBOT Jumindalt sai kiriku ordeni
Järgmine artikkelSõnastik tänu kohalike algatusele