Elektroonikajäätmete käitleja WEEREC laiendab Kiius tootmist

6173
Juhataja JANEK SIBBULI ja tootmisjuhi AGO ARRASE selja taga on uus sorteerimisliin.

Kiiu endisesse katlamajja tuleb plastjäätmete pesu-ja granuleerimisliin.

Elektri- ja elektroonikajäätmete käitlustehas AS WeeRec töötab Kuusalu vallas Kiius seitsmendat aastat, alustas 2006. aasta alguses. Tootmishoonena võeti kasutusse Kuusalu kolhoosi aiandi endine kontori-ja laohoone. Esialgu oli kavas hakata lisaks elektroonikaromudele käitlema külmkappe, kuid freooni kogumine on osutunud liiga kulukaks ja keeruliseks, seda ideed enam ei arendata.

Ettevõte on keskendunud Eestist kogutud vanade elektroonikatoodete lammutamisele ning sorteeritud materjalide suunamisele taaskasutusse.
Koostööd tehakse tootjavastutusorganisatsiooniga EES-Ringlus, millel on üle riigi kümmekond kogumispunkti.

WeeReci juhatuse liige Janek Sibbul ütleb, et endiselt võetakse kuvareid, televiisoreid, raadioid, ka kohvimasinaid ja muid elektroonilisi majapidamistarbeid vastu kohapeal, kui mõni inimene sõidab õuele ja soovib ära anda. Kuna telerite kuvarid on ohtlik jääde ja ladustamise eest tuleb ettevõttel maksta, siis nende vastuvõtmise ja käitlemise eest maksab tootjavastutusorganisatsioon. Iga kuu jõuab WeeReci õuele keskmiselt 50 tonni elektroonikaseadmeid ja sama palju plasti. Veel möödunud aastal olid romud ja sorteeritud jäätmed ladustatud lageda taeva alla. Käesoleva aasta veebruarist on laoruumina kasutuses suur kilehall.

Käigus on ka uus sorteerimisseade, mis eraldab eri liiki plastikut. Janek Sibbul selgitab, et igal plastikuliigil on oma koostis, mida loetakse infrapunakiirte abil. Varem sorteeriti plasti käsitsi, kuid masin on kiirem ja täpsem, sest märgistus ei pruugi alati vastata materjalile pressitud märgistusele. Näiteks Aasias toodetud seadmetega on selliseid probleeme. Kuna eri liiki plastil on ümbertöötlemisel oma sulamistemperatuur, peab sorteerimisel olema väga täpne.

WeeReci tootmishoone kõrvale on kerkinud kilehall.
WeeReci tootmishoone kõrvale on kerkinud kilehall.

Kilehall ja sorteerimismasin soetati Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu saadud toetusraha abil – projektile eraldati 217 523,35 eurot, mis on kogumaksumusest 50 protsenti, sama suur summa tuli lisada ka firmal endal.

Vana katlamaja on uuele liinile hea koht
Nüüd on WeeRecil käsil uus projekt. Kui praegu lähevad Kiius purustatud ja sorteeritud plastikutükid ehk pooltoodang Rootsi, Austria, Saksamaa tehastesse, kus neist tehakse graanulid ja suunatakse edasi plastikdetaile tootvatesse ettevõtetesse, siis edaspidi tahetakse hakata graanuleid tootma ise.

Aprillis eraldas KIK tänavusest kevadvoorust ASile WeeRec plastiku pesu- ja granuleerimisliinide soetamiseks 344 960 eurot, liinid peavad olema paigas septembriks 2014. Lisaks kahele tootmisliinile on kavas asfalteerida Weereci tootmishoone ja endise katlamaja vaheline tee, et tagada autodele parem ligipääs, soetada tõstuk, platvormkaal, kilelõikur ning riiulid toorme ja toodangu hoidmiseks.

Plaan on suurendada taaskasutusse suunatava plasti kogust 2016. aasta lõpuks senisest kahekordseks ehk umbes 1250 tonnini.

Janek Sibbul: „Kui saame uued liinid tööle, on võimalik tuua siia plastikut ka prügilatest, mis tähendab, et olmejäätmed muutuvad taas uuteks toodeteks. See vähendab ladestatava plasti osa, seega ka keskkonnasaastet. Ning hoiab kokku naftat-gaasi, millest toodetakse plastikut.“

Ta kiidab, et endine katlamaja on tootmise laiendamiseks väga sobiv – saab paigaldada liinid ja teha laopinnad ning on ruumi ka edaspidiseks laiendamiseks. Katlamaja Kuusalu-poolses otsas asuvad kontoriruumid jäävad endiselt Kuusalu Energia käsutusse. Kui uued liinid käivitatakse, tuleb ettevõttesse juurde 6-7 töökohta.

Patareide sorteerimine
Praegu on WeeRecis 20 töötajat. Tootmisjuht Ago Arras sõnab, et kollektiiv on stabiilne, kui ära minnakse, siis elukohavahetuse tõttu või on lahti lastud töötaja raske rikkumise tõttu. Viimane variant on juhtunud siis, kui on jäädud varastamisega vahele. Kuna elektroonikaseadmetes on tegu mitmesugusest väärismetallist detailidega, on aegajalt sattunud töötajate sekka ka mitteausaid inimesi.

Ka edaspidi suunab tehas peale plastide taaskasutusse aparaatide lammutamisest saadud juhtmed ja arvutite trükkplaadid.

Juhataja Janek Sibbul lisab, et nüüd on ettevõte hakanud tegelema ka patareide sorteerimisega, varem tehti seda väljaspool Eestit. See töö on hooajaline, sorteeritakse siis, kui üle Eesti on kokku toodud piisav kogus patareisid. Seoses sellega on hakatud tegema koostööd Kuusalu Almakeskusega, sorteerijatena on abis Kuusalu kandi erivajadustega inimesed, töö on lihtne, aga vajab täpsust.

Eelmine artikkelKehras rünnati naist
Järgmine artikkelEndisest Uuri koolimajast saab tulevikus loomakliinik