Elanike arvust valdades

1649

Aasta lõpus kutsusid vallavalitsused inimesi üles kirjutama end ametlikult vallaelanikeks, et nende sissetulekutelt võetav tulumaks laekuks vallaeelarvesse. Kui elatakse niikuinii vallas või omatakse seal kinnisvara ning tahetakse, et teed oleksid korras ja lumi lükatud, muudki vallateenused toimiksid hästi, siis võiks omalt poolt panustada ning aidata täita vallakassat – see oli kodanikukampaaniate peamine sõnum.
Aktsioonid võib lugeda õnnestunuks, Anija valda tuli kampaaniaga juurde 39, Kuusalu valda 43 ja Raasiku valda 30 uut kodanikku.
Jaanuari alguse statistika näitab aga, et sellegipoolest on Anija ja Kuusalu valla elanike arv vähenenud – surmasid oli rohkem kui sünde, minnakse ära Tallinna ja välismaale. Vaid Raasiku vallas on elanike arv kasvanud, sünde oli surmadest rohkem. Siit järeldus, et Anija ja Kuusalu vallad on vananeva elanikkonnaga omavalitsused, Raasiku vallas tuleb tasapisi noori juurde.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelRiigikogu valimistest