Elamuarendus Igavere külla

191
Raasiku vald.

Raasiku vallavolikogu algatas Igavere külas Hiirekõrva katastriüksuse ja selle lähialal detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ligi 5,4 hektarit. Praegu on tegu maatulundusmaaga, kuid planeeringuga soovitakse maa sihtotstarvet muuta. Detailplaneeringu algatamise taotleja soovib Igavere külas asuvale põllumaale rajada üksikelamud koos mänguväljaku ja ühiskasutatava platsiga.