EK­RE osa­kond Kuu­sa­lu val­las

1226

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na (EK­RE) osa­kond asu­ta­ti Kuu­sa­lu val­las 2016. aas­ta al­gu­ses. Osa­kon­na esi­mees on Er­ki Vai­nu, kes viis aas­tat ta­ga­si asus ela­ma Kuu­sa­llu. Asee­si­mees on Ka­ha­last pä­rit Ran­no Pool. Osa­kon­nas on liik­meid 48 – ena­mik Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud ja mõ­ned Lok­sa lin­nast. Ida-Har­jus on EK­RE osa­kond veel Jõe­läht­me val­las.

Eelmine artikkelAru­kü­las ea­ka­te- ja muu­si­ka­päe­va tä­his­ta­mi­ne
Järgmine artikkelLok­sa kool rah­vus­va­he­li­ses pro­jek­tis