Ees­ti no­vu­se meist­ri­võist­lus­tel Pe­nin­gi võist­kon­na­le 4. koht

410

GUI­DO TREES

Ees­ti no­vu­se ehk nii­ni­me­ta­tud lä­ti ko­roo­na võist­kond­li­kel meist­ri­võist­lus­tel, mis toi­mu­sid 6. ap­ril­lil Aru­kü­la võim­las, olid osa­le­mas 7 võist­kon­da. Oma­va­hel vii­gis­ta­nud Kad­ri­na No­vu­se SK, ku­hu kuu­lu­sid Gert Müil, Hil­lar El­va, Ar­vo Pü­vi, Tau­no Jõ­gis­te ja Lau­ra-Liis Pär­tel, (45 punk­ti) ja Sa­ku KK Tirt­su (42) va­hel ot­sus­tas pa­re­mu­se Tirt­su tei­ne viik Mul­gi­no­vu­se võist­kon­na­ga, mis ai­tas mul­gid pronk­si­le.

Pe­nin­gi võist­kond, kus män­gi­sid Gui­do Trees, Olav Ka­ru, Jev­ge­ni Põš­nõi, Tar­mo Laa­ne­la ja Piia-Liis See­der, ko­gus küll Mul­gi­no­vu­se­ga võrd­selt 36 punk­ti, kuid puu­du jäi 1 punkt oma­va­he­li­ses koh­tu­mi­ses. Pe­nin­gi II võist­kond (Har­di Juk­saar, Mar­go Su­si, Di­mit­ri So­ko­lov, Ur­ve Ree­tamm ja Ai­ri As­ton) sai ta­sa­vä­gis­te män­gu­de jä­rel 6. ko­ha. Piia-Liis See­der oli nais­te laua pa­rim.

Eelmine artikkelÕnnetus veehoidlal ja tulekahju Anija vallas
Järgmine artikkelKeva­di­sed meel­de­tu­le­tu­sed