Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel võist­le­vad Raa­si­ku, Keh­ra ja Kuu­sa­lu võist­kon­nad

437

Al­ga­val hooa­jal osa­le­vad Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel taas Raa­si­ku FC Jo­ker ja Ani­ja JK ning uus­tul­nu­ka­na JK Kuu­sa­lu Ka­lev.

Raa­si­ku FC Jo­ker män­gib tä­na­vu II lii­ga lõu­na-lää­ne piir­kon­nas, gru­pis on 14 võist­kon­da. Jo­ke­ri peat­ree­ner on And­re Il­ves. Esi­me­ne mäng on lau­päe­val, 23. märt­sil ko­du­mu­rul Põh­ja-Sa­ka­la mees­kon­na­ga.

Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond Ani­ja JK võist­leb sel hooa­jal III lii­ga ida piir­kon­nas. Seal on kok­ku 12 mees­kon­da. Ani­ja JK pea­tree­ner on Mih­kel Kuu­se. Ava­män­gu peab mees­kond Keh­ras 6. ap­ril­lil Tü­ri Gan­vik JK vas­tu.

IV lii­ga põh­ja-ida piir­kon­nas alus­tab de­büü­ti Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel JK Kuu­sa­lu Ka­le­vi võist­kond. Gru­pis on 5 mees­kon­da. Kuu­sa­lu mees­kon­na peat­ree­ner on Mar­kus Si­sas. Kuu­sa­lu jalg­pal­lu­ri­te esi­me­ne vas­ta­ne on JK Jalg­pal­li­haig­la, mäng toi­mub 11. ap­ril­lil Män­ni­ku staa­dio­nil.

Eelmine artikkelAIN VIL­LAU võist­les ra­tas­too­li­kur­lin­gu MMil
Järgmine artikkel25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 7. osa