Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker hooa­ja eel­vii­ma­ses lii­ga­män­gus, pü­ha­päe­val, 29. ok­toob­ril Vänd­ras seal­se­le JK Vap­rus mees­kon­na­le 8:2.

998

Esi­me­se poo­la­ja al­gul sat­tus Jo­ke­ri vä­rav turm­tu­le al­la ning 23. män­gu­mi­nu­tiks oli ko­du­mees­kond juh­ti­mas 4:1, see­juu­res ai­tas nen­de edu­le ühe oma­vä­ra­va­ga kaa­sa Raa­si­ku män­gi­ja Mar­ko Nah­kor. Jo­ke­ri ka­suks lõi 1:5 kao­tu­se­ga lõp­pe­nud ava­poo­la­ja ain­sa vä­ra­va Er­go Tei­no. Tei­sel poo­la­jal li­sas sel­le­le tei­se Ran­do Rand­jõe.

En­ne vii­mast män­gu on Jo­ker 43 punk­ti­ga lan­ge­nud 8. ko­ha­le. Hooa­ja vii­ma­ne mäng on pü­ha­päe­val, 5. no­vemb­ril küll ko­dus, kuid ju­ba lii­ga­või­du kind­lus­ta­tud Nõm­me Kal­ju U21 võist­kon­na­ga.

Eelmine artikkelKeh­ra B-klas­si kä­si­pal­li­neiud võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li
Järgmine artikkelVär­vi­mis­kam­paa­nias osa­leb Kuu­sa­lu vald kesk­mi­selt 150 eu­ro­ga elu­ma­ja koh­ta