Ees­ti Fil­miins­ti­tuu­dilt RAS­MUS ME­RI­VOO fil­mi­le 298 000 eu­rot

661
RASMUS MERIVOO.

Ees­ti Fil­miins­ti­tuut tea­tas jaa­ni­päe­va ae­gu, et väl­ja on ja­ga­tud män­gu­fil­mi­de toot­mis­toe­tu­sed. Need lä­he­vad ka­he­le fil­mi­le, mil­lest üks on Kuu­sa­lu fil­mi­me­he Ras­mus Me­ri­voo „Kratt“ – saab 298 000 eu­rot. Pres­si­tea­tes on öel­dud, et „Kratt“ on vai­mu­kas fan­taa­sia­lu­gu tä­na­sest maail­mast, fil­mi kesk­mes on lap­sed, kes ära­ta­vad el­lu Ees­ti mü­to­loo­gias tun­tud kra­ti, kuid mõis­ta­gi ei lä­he kõik nii, na­gu oli plaa­ni­tud. Li­sa­tud on veel, et „Kra­ti“ pu­hul on au­to­ril õn­nes­tu­nud loos­se lõi­mi­de meie ajas­tu suu­red va­lu­punk­tid. Ras­mus Me­ri­voo üt­les, et fil­mi­ma on ka­vas ha­ka­ta Kuu­sa­lus ja ümb­rus­kon­nas, ka osad näit­le­jad on Kuu­sa­lu val­last. Võ­te­te­ga on plaa­nis alus­ta­da au­gus­tis, prae­gu käi­vad et­te­val­mis­tus­tööd.

Eelmine artikkelKAL­LAS­TE ja KES­KÜ­LA võt­sid Pe­nin­gi 355 ka­ri­ka­sar­ja üld­või­du
Järgmine artikkel1941. aas­ta juu­ni­küü­di­ta­mi­sest Ani­ja val­las