DVD Arukülast

1026

Aruküla Kultuuriselts plaanib Aruküla 720. juubeliaasta puhul välja anda DVD.

Videolõikudest koosneva materjali üldidee on soov näidata läbi Arukülas tegutsevate inimeste, et Arukülas on hea elada. „Tahame näidata, et Aruküla on koht, kus igaühel meil on võimalik elu mõjutada,“ lausus DVD-projekti vedaja, Aruküla kultuuriseltsi juhataja Garina Toomingas.

Plaanis on koguda ülevaateid kohalikest aktiivsetest tegijatest, vahelõikudena on kavas lisada asula jaoks oluliste elanike mõtteid.

„Lisaks elavatele tahame avaldada helisalvestuste kaudu ka juba manalateele läinud, ent Aruküla jaoks oluliste isikute mõtteid,“ tutvustab Garina Toomingas.

Plaadimaterjali filmivad ning monteerivad kokku Henri Reeder ja Olev Rähni.

Plaadist tahetakse valmistada 1000 koopiat, kokku maksab see 1999 eurot. Garina Toomingas on projektitaotluse raha saamiseks esitanud kohaliku omaalgatuse programmi ning Harjumaa Kultuurkapitali. Kas raha saadakse, peaks selguma lähipäevil.

12. novembril on plaanis plaadi esitluskontsert.

„Palju on küsitud, kas vallaelanikel ja külalistel tuleb DVD eest maksta. See oleneb projektirahadest – kui saame täissummad, saame tuhat koopiat välja anda tasuta. Muidu tuleb koopiate arvu vähendada ning vajadusel korral määrata plaadile müügihind.“