Covid-19 sta­tis­ti­ka Ida-Har­jus

34

Anija vallas on teisipäeva, 14. detsembri seisuga saanud viimase 7 päeva jooksul Covid-19 testi positiivse tulemuse kokku 16 inimest, Kuu-salu vallas 12, Raasiku vallas 18 ja Loksa linnas 8. Viimase ööpäevaga lisandus Kuusalu vallas 2 positiivse testitulemuse saanud elanikku, Raasiku vallas 1, Anija vallas ja Loksa linnas viimase ööpäevaga neid juurde ei tulnud. Koroonavald.ee andmetel on Anija vald nakatumisnäidu (viimase 14 päevaga positiivse testitulemuse saanute suhtarv 100 000 elaniku kohta) poolest Eestis 64. kohal – 322, Kuusalu vald 38. kohal – 468, Raasiku vald 15. Kohal – 594 ja Loksa linn 3. kohal – 787. Ani­ja val­las on 12aas­tas­te ja va­ne­ma­te ela­ni­ke seas vakt­si­nee­ri­mis­kuur Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu lõ­pe­ta­tud 65,46 prot­sen­dil – 3559 ini­me­sel, tõ­hus­tus­doo­si on saa­nud 1056 ini­mest. Kuu­sa­lu val­las ela­ni­kel ala­tes 12 eluaas­tast on vakt­si­nee­ri­mis­kuur lõ­pe­ta­tud 73,9 prot­sen­dil – 4082 ini­me­sel, tõ­hus­tus­doo­si on saa­nud neist 1485. Raa­si­ku val­las on vakt­si­nee­ri­mis­kuur lõ­pe­ta­tud 72,35 prot­sen­dil 12aas­tas­test ja va­ne­ma­test ela­ni­kest – 3070 ini­me­sel, kel­lest Covid-19 tõ­hus­tus­doo­si on saa­nud 864. Lok­sa lin­nas on vakt­si­nee­ri­mis­kuur lõ­pe­ta­tud 61,08 prot­sen­dil – 1395 ini­me­sel, neist 405 on saa­nud tõ­hus­tus­doo­si.