Sport

VIIMASED UUDISED

Keh­ra muu­seu­mis näi­da­tak­se omaaeg­se tun­tud et­te­võt­te too­dan­gut

Näi­tu­sel „Ko­dust Ekar Trü­ki­ni“ on üle­vaa­de rah­va­töön­du­set­te­võt­te Ko­du 40 aas­tat ta­ga­si ava­tud Keh­ra jaos­kon­na te­ge­vu­sest. Näi­tus on Keh­ra muu­seu­mis kü­las­ta­jaid oo­da­nud üle ka­he kuu, ava­mi­ne...