Lühiuudised

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la ÜVK­ga käib agar lii­tu­mi­ne

OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi sõ­nul on Aru­kü­las ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­se vas­tu vä­ga suur hu­vi. „Ra­ven an­nab iga päev mas­si­li­selt väl­ja lii­tu­mis­tin­gi­mu­si uue vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­seks. Käib...