Lühiuudised

VIIMASED UUDISED

Har­ju­maa ko­du­tüt­red ja noor­kot­kad pi­da­sid Kõr­ve­maal laag­rit

Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va eest­võt­tel kor­ral­da­tud nel­ja­päe­va­se laag­ri Har­ju­maa Spek­ter 2021 li­gi 300 osa­le­jat olid jao­ta­tud küm­nes­se ku­ni 30liik­me­lis­se rüh­ma. Ühe rüh­ma moo­dus­ta­sid 12 noor­kot­kast...