Lühiuudised

VIIMASED UUDISED

Ani­ja mõis saab mood­sa­te la­hen­dus­te­ga pü­si­näi­tu­se

Au­tent­selt lõh­nav „ka­na­supp“, kum­mi­tus mõi­sa­här­ra riie­te­ka­pis, üle kol­me meet­ri suu­ru­sed pro­jekt­sioo­nid sein­tel. Need on vaid mõ­ned näi­ted pü­sieks­po­sit­sioo­nist „Mõi­sa aja lu­gu“, mis ava­tak­se koos...