Artiklid

VIIMASED UUDISED

Noor­te te­ge­mis­test prae­gu­se erio­lu­kor­ra ajal

KAI­SA KA­JO, noor­soo­po­lit­sei­nik Seo­ses keh­ti­va erio­lu­kor­ra­ga on li­saks koo­li­de sul­ge­mi­se­le kee­la­tud ka kõik ava­li­kud ko­gu­ne­mi­sed, spor­di- ja lii­ku­mi­sü­ri­tu­sed, võist­lu­sed, ühi­sed spor­dit­ree­nin­gud ja iga­su­gu­ne hu­vi­te­ge­vus, mis eel­dab...