Artiklid

VIIMASED UUDISED

Noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­lil esi­ta­sid roki­lu­gu­sid 4. klas­si neiud Kol­gast ja la­va­de­büü­di te­gi...

„Soo­vi­tan kõi­gil noor­tel proo­vi­da ise muu­si­kat te­ha, see aren­dab ku­jund­lik­ku mõt­le­mist ja aru­saa­mist, on kõi­ge kau­nim, inim­li­kum ja sõb­ra­li­kum kunst,“ üt­leb laul­ja IVO LIN­NA...