Avalik pöördumine

2137

AARE ETS,
Raasiku
vallavolikogu liige,
Reformierakonna Raasiku piirkonna esimees

Eesti Reformierakonna piirkondliku organisatsiooni ja Eesti Reformierakonna nimekirjas viimastel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerinud liikmed arutasid 17. märtsi 2016 koosolekul Raasiku valla juhtimisega seonduvaid ja haldusreformi seaduse eelnõust tulenevaid küsimusi Raasiku valla ees.
Nenditi, et haldusreformi temaatikat ja sellest tulenevat Raasiku valla iseseisva jätkamise võimalikkust on arutatud üksnes pealiskaudselt ning ainus reaalne tegevus volikogu poolt on piirdunud lakoonilise kirjavahetusega Jõelähtme ja Anija vallaga. Tänini puudub konkreetne tegevusplaan koos vastutajatega – ja seda ei paista ka täna volikogule esitatud komisjoni moodustamise otsuse eelnõust – ja ilmselt osaliselt ka tahe iseseisva vallana jätkamise nimel tööd teha.
Viimased arengud valla juhtimiseks loodud koalitsiooni lagunemisest on olnud muret tekitavad ja selgusetust loovad: kuidas valla ees seisvaid küsimusi ja arengukava täitmist volikogu tasemel kavatsetakse juhtida? Koosolekul soovitati pidada läbirääkimisi kõigi volikogus esindatud valimisliitude ja erakondade esindajatega, et valla juhtimine oleks teostatud parimal viisil ja viimastel volikogu valimistel valijatele tutvustatud Reformierakonna nimekirja programm saaks realiseeritud.
Lähtuvalt eeltoodust, kordame üle oma valimisprogrammi lubaduse: „Raasiku vald on iseseisev vald praegu ja ka tulevikus!“. Selleks soovime: kindla seisukoha kujundamist Raasiku vallavolikogus; haldusreformiga seonduva temaatika broneerimist kõikide meie volikogu istungite päevakordadesse kuni eesmärgi täitmiseni; vastava komisjoni loomist volikogu poolt koos konkreetse ülesande-püstituse, ajakava ja aruandluskohustuse fikseerimisega; võtta volikogu päevakorda toetavaid tegevusi, lähtuvalt komisjoni ettepanekutest, mis soodustavad valla elanike arvu suurendamist; alustada volikogu ja vallavalitsuse tasemel sisulisi läbirääkimisi Anija vallaga, Raasikuga piirnevate külade ühendamiseks Raasiku vallaga, kuivõrd Anija vald on ühinemas Aegviidu vallaga ja Anija valla fookus on liikumas Kõrvemaa suunas; peame tähtsaks vallajuhtimise kõneisikute selgeid hoiakuid vastavalt volikogus kujundatud otsustele. Kõik me nimekirja liikmed on lubanud panustada oma teadmistega, et eesmärki täita.

Eelmine artikkelArenduskoja kevadvooru esitati 45 Leader-projekti
Järgmine artikkelLapsevanemad hakkavad ise Kuusalu lagunenud mänguväljakut korrastama