Augus­ti­kuu tu­leb täis eten­du­si

43

Ala­nud au­gust on Ida-Har­jus ko­ha­li­ke har­ras­tus­teat­ri­te ja trup­pi­de esie­ten­dus­te kuu. Möö­du­nud lau­päe­val esie­ten­dus Kõn­nu Vii­na­köö­gis Ka­ti S. V. Mu­ru­ta­ri „Mi­na, nai­ne!“. Ree­del tu­leb koo­mi­li­se vaa­te­män­gu „Asi on nal­jast kau­gel“ esie­ten­dus Vi­ha­soo rah­va­ma­jas. Järg­mi­sel nä­da­lal jõua­vad vaa­ta­ja­te­ni kaks la­vas­tust mõi­sa­des – Pe­nin­gi mõi­sas saab au­gus­ti lõ­pu­ni min­na vaa­ta­ma Ar­vo Hau­gi näi­den­dit „Mats­mõis­nik“, Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes män­gi­tak­se kuuel kor­ral An­ton Han­sen Tamm­saa­re „Ma ar­mas­ta­sin saks­last“. Kui esie­ten­dus­te­le ei jõua, siis on või­ma­lik neid tük­ke vaa­ta­ma min­na mõ­nel tei­sel päe­val. Järg­mi­sel nä­da­lal män­gi­tak­se taas ka Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri kaht uus­la­vas­tust, mil­le esie­ten­du­sed olid en­ne jaa­ni­päe­va.

Eelmine artikkelAru­kü­la ter­vi­se­ra­jal on ava­tud ma­dal­seik­lus­park
Järgmine artikkelHara lahel purjetati Eesti karikale