AS Horizon kaalub uue prügila rajamist vanale asukohale

928

Anija vallavalitsus esitab volikogule eelnõu prügilaga kaasneva keskkonnamõju hindamise algatamiseks.

Möödunud aasta juuli keskpaigaks kattis AS Horizon Tuhamäe kinnistul Ülejõe külas asuva olmeprügila. Tööstuslik ladestusala tuleb sulgeda 2015. aasta  lõpuks.

AS Horizon kavandab tulevikus uue ja väiksema tööstusjäätmete prügila ning puidujäätmete ja reoveesette kompostimisala rajamist. Mõte on rajada see senise ladestusala peale.

ASi juhatuse liige Aime-Kersti Kelder: „Kuna ladestus­ala on olemas, siis ei pea me midagi uut leiutama ja tõepoolest on mõte rajada ladestusala vana suletud prügila peale, kui selleks loa saame. Ida-Virumaal on mitmes kohas nii tehtud.“

Kui endine ladestusala oli 44 hektari suurune, siis uus kavandatakse 6 hektari suurune. Selle maht tuleb umbes 92 400 tonni ning eluiga 35 aastat. Aime-Kersti Keldri sõnul on see tingitud asjaolust, et tänu uuele tehnoloogiale tekib nüüd jäätmeid märgatavalt vähem. Näiteks lubjaahju kasutuselevõtuga lähevad lubjajäätmed ehk kustutatud lubi põletusse ja need taaskasutatakse. 

Eelmise aasta lõpul esitas tehas Anija vallavalitsusele taotluse prügila projekteerimistingimuste väljastamiseks. Kuna prügila rajamine kuulub seaduse järgi olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ehk selle üldmaht on üle 25 000 tonni, esitab Anija vallavalitsus volikogule eelnõu Tuhamäe maaüksusele tööstusjäätmete prügila ja kompostimisala rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise algatamiseks.