Arvelduskonto üleviimine teise panka lihtsustus

1356

katrin
KATRIN TALIHÄRM, Pangaliidu tegevdirektor

Kui Eestis on tavapärane üheaegselt mitme panga kliendiks olemine, siis vanas Euroopas on see pigem erandlik. Kliendid ei ole Euroopas üldiselt ka väga agarad oma panga  vahetamisel, Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt teevad seda aastas vähem kui 9% pankade klientidest. Kuna sellises hulgas liikumine ei ole aga Euroopa Komisjoni hinnangul piisav, siis vastavalt kokkuleppele panganduse erialaliitudega on nüüdsest kõikjal Euroopas võimalik vahetada panka tasuta, ühtlustatud ja lihtsustatud tingimustel. See tähendab, et pangavahetuse soovi korral piisab sellest, kui pöörduda vaid selle panga poole, kuhu soovitakse oma teenustega kolida. Uus pank teeb seejärel kliendi eest kõik edasised toimingud ja soovi korral kantakse ka kontojääk uude panka ning konto vanas pangas suletakse. Selline võimalus võib osutuda eriti käepäraseks näiteks olukorras, kus seoses mõne pangakontori kolimisega on edaspidi mugavam kasutada teise panga teenuseid. Sellisel juhul saab klient säästa jalavaeva ja oma pangateenustega teise panka kolida külastades vaid uue panga kontorit, mis asub talle mugavamas asukohas.

Uuenduse puhul võib tuua paralleeli telefoninumbri liikumisega ühest võrgust teise. Erinev on vaid see, et kliendi kontonumber ei jää samaks, vaid uues pangas avatakse talle uus arvelduskonto. Ka peab arvestama, et teise panka saab sellel viisil üle viia vaid arveldusteenused, juhul kui kliendil on lisaks täiendavaid teenuseid, nagu näiteks tähtajaline hoius või pangalaen, siis jäävad need vanasse panka. Enne pangavahetuse läbiviimist kontrollivad pangad, kas kõik otsekorraldused on tehniliselt võimalik uues pangas ka käivitada (nt kas saaja on valmis otsekorraldusi  uues pangas vastu võtma),  juhul kui see ei osutu võimalikuks, võib klient jätta ka osad maksed oma vanasse panka. Laenuklientidel tuleb täiendavalt tähelepanu pöörata asjaolule, et paljudel juhtudel on intressi kokkuleppimisel arvestatud tingimusega, et kliendi palk laekub edaspidi laenu andnud panka ja klient kasutab sama panka edaspidi oma igapäevasteks arveldusteks. Sellisel juhul tuleks seega tingimata kontrollida oma laenulepingu tingimusi või konsulteerida vana pangaga. Kõikidel juhtudel ei ole aga pangavahetust võimalik üldse läbi viia, seda juhul kui konto on endises pangas arestitud või kliendil on endisele pangale maksmata nt teenustasud.

Arveldusteenuste üleviimisel peab klient arvestama ka teatava ajakuluga, mitmeetapiline protsess võtab olenevalt asjaoludest aega 2-4 nädalat, otsekorralduslepingute jõustumine võib lisaks võtta kuni ühe kuu.
Täpsemat infot uue teenuse kohta saab Pangaliidu kodulehelt ja pankadest.

Eelmine artikkelMARIA VALDMAA kontserdid Kuusalus ja Loksal
Järgmine artikkelKehrasse ehitati lumehooned