Arukülas on MTÜ Riidepunkt konteiner

2147

Aru­kü­las val­la­ma­ja juu­res asub möö­du­nud nä­da­last MTÜ Rii­de­punkt ro­he­li­ne ko­gu­mis­kon­tei­ner. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall üt­les, et sin­na saab tuua ko­du­teks­tii­le, rii­deid, ja­la­nõu­sid ja män­guas­ju: „Raa­si­ku­le pai­gal­da­tak­se sa­ma­su­gu­ne kon­tei­ner det­semb­ris. Kon­tei­ne­ri si­su lä­heb müü­giks, abi­va­ja­ja­te­le või jäät­me­teks. Tüh­jen­dab MTÜ Rii­de­punkt. Vald kon­tei­ne­ri eest maks­ma ei pea.”

Eelmine artikkelArukülas Põllu tänaval uputab
Järgmine artikkelKuu­sa­lu tiim või­tis eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te ko­kan­dus­võist­lu­se