Aru­kü­la va­na raa­ma­tu­ko­gu müüak­se ot­sus­tus­kor­ras

267

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas müüa val­la­le kuu­lu­va kin­nis­tu Aru­kü­las Tal­lin­na maan­teel hin­na­ga 97 000 eu­rot Nor­man Nee­me­le. Kin­nis­tul asub Aru­kü­la en­di­ne raa­ma­tu­ko­gu­hoo­ne, mil­les on kaks kor­te­rit, neid ka­su­ta­ti 30. juu­ni­ni keh­ti­nud üü­ri­le­pin­gu alu­sel. Val­la­va­lit­sus soo­vis ma­ja võõ­ran­da­da, eks­pert­hin­nan­gu jär­gi on hoo­ne tu­ru­väär­tus 97 000 eu­rot. Val­la­va­ra va­lit­se­mi­se kor­ra ko­ha­selt ot­sus­tab üle 6400 eu­ro suu­ru­se bi­lan­si­li­se väär­tu­se­ga val­la­va­ra pu­hul võõ­ran­da­mi­se vo­li­ko­gu, sa­mu­ti ju­hul, kui va­ra võõ­ran­da­tak­se enam­pak­ku­mi­se­ta. Val­la­va­lit­sus esi­tas vo­li­ko­gu­le kaks eel­nõud – ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul koos­ta­ti eel­nõu pan­na Tal­lin­na maan­tee kin­nis­tu enam­pak­ku­mi­se­le tin­gi­mu­se­ga, et prae­gus­tel üür­ni­kel on kuu aja jook­sul ee­li­sos­tuõi­gus enam­pak­ku­mi­se lõpp­hin­na­ga. Tei­ne eel­nõu oli kin­nis­tu ot­sus­tus­kor­ras müük üür­ni­ke­le. Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et raa­ma­tu­ko­gu en­di­ne ju­ha­ta­ja Eda Nee­me on oma pe­re­ga ol­nud hoo­ne pi­ka­a­ja­li­ne ka­su­ta­ja, eras­ta­mi­se ajal ei kuu­lu­nud nen­de elu­ruum eras­ta­mi­se­le, ku­na ma­jas asus raa­ma­tu­ko­gu. Tei­ne rent­nik po­le aval­da­nud soo­vi oma elu­ruu­mi os­ta. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas juu­nis 11 poolt­hää­le­ga, et va­na raa­ma­tu­ko­gu­hoo­ne kin­nis­tu müüak­se pe­re­kond Nee­me­le.

Eelmine artikkelKol­ga koo­li ja las­teaia re­mon­di­töö­de han­ke­le pak­ku­mu­si ei esi­ta­tud
Järgmine artikkelJumin­da Ran­na­ka­lan­du­se OÜ püü­dis hooa­ja­ga üle 7 ton­ni räi­me