Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma ehi­tab OÜ Ago­rek

504

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Aru­kül­la jäät­me­jaa­ma ehi­ta­mi­seks esi­ta­ti 5 pak­ku­mist. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas edu­kaks sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Ago­rek, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli 94 825 eu­rot. Sel­le eest tu­leb ra­ja­da 30×30 meet­ri suu­ru­ne aia­ga pii­ra­tud as­fal­tee­ri­tud plats, ol­me­hoo­ne töö­ta­ja­te­le ja klien­ti­de tee­nin­da­mi­seks ning var­jua­lu­ne jäät­me­jaa­ma tar­vi­ku­te hoius­ta­mi­seks. Val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud ka han­ked tu­le­vas­se jäät­me­jaa­ma oht­li­ke jäät­me­te vas­tu­võ­tu ja hoius­ta­mi­se kon­tei­ne­ri ning ko­gu­mis­ma­hu­ti­te soe­ta­mi­seks. Oht­li­ke jäät­me­te kon­tei­ne­ri han­ke parima pakkumise tegi AS Ragn-Sells hinnaga 4274 eurot. Ko­gu­mis­ma­hu­ti­te soe­ta­mi­seks saab pak­ku­mi­si esi­ta­da 26. märt­si­ni, kon­tei­ne­rid pea­vad jäät­me­jaa­mas ole­ma juu­ni kesk­pai­gaks.

Eelmine artikkelKol­ga raa­ma­tuk­lu­bi tä­his­tas 40. koh­tu­mi­sõh­tul ERIC STEN­BOC­KI sün­niaas­ta­päe­va
Järgmine artikkelVoli­ko­gu lük­kas Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se üle ot­sus­ta­mi­se eda­si