Aru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­rid su­le­tak­se jaa­nua­ris

162

Om­ni­va sul­geb Raa­si­ku ja Aru­kü­la post­kon­to­rid tu­le­va aas­ta 27. jaa­nua­ril. Pos­ti­punk­te nen­de ase­mel ei ava­ta, pos­ti­tee­nus­te saa­mi­seks on edas­pi­di või­ma­lik tel­li­da per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tee­nus, ale­vi­kes on ka pa­kiau­to­maa­did. Post­kon­to­ri­ga sa­mu tee­nu­seid pak­ku­va per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tel­li­mi­ne on ta­su­ta nei­le, kes ela­vad lä­hi­mast pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit, lä­he­mal mak­sab 5 eu­rot. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus hak­kab pä­rast post­kon­to­ri­te sul­ge­mist pak­ku­ma val­la­ma­jas ja raa­ma­tu­ko­gu­des ea­ka­te­le ta­su­ta nõus­ta­mist ar­ve­te maks­mi­sel. Om­ni­va ee­mal­dab lä­hia­jal Pe­nin­gi kir­ja­kas­ti, ku­na sin­na pos­ti­ta­tak­se vä­hem kui 5 kir­ja kuus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni uus koos­seis
Järgmine artikkelKrii­si­ko­mis­jo­ni­de ühi­sõp­pus Tai­fuun