Aru­kü­la ela­ni­kud val­la­va­lit­su­sega koh­tus­

125
Suvila 24c kinnistu (eskiisil ülal vasakul), kuhu kavandatakse 6 korteriga elamut, asub Aruküla eramute piirkonnas Suvila tänava ja Talve tee nurgal.

Tal­lin­na Hal­dus­ko­hus võt­tis me­net­lus­se Aru­kü­la Su­vi­la, Tul­bi ja Har­ju tä­na­val ning Tal­ve teel elava 15 inimese kae­bu­se, mil­les taot­le­tak­se Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ka­he kor­ral­du­se tü­his­ta­mist. Kor­ral­dus­te­ga on väl­jas­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le 6 kor­te­ri­ga elu­ma­ja ra­ja­mi­seks. Ela­ni­kud vaid­lus­ta­sid koh­tus, et era­ma­ja­de piir­kon­da ja de­tailp­la­nee­rin­gu­ta lu­ba­tak­se ra­ja­da kor­te­re­la­mu. Taot­lu­s esialg­se õi­gus­kait­se koh­ta jäeti ra­hul­da­ma­ta, ko­hus lei­dis, et kae­ba­jail po­le esialg­set õi­gus­kait­set va­ja, ku­na kae­bu­se­ga kaits­ta­vaid õi­gu­si saab rik­ku­da ehi­ta­mi­ne, mit­te ehi­tusp­ro­jek­ti alu­seks olev hal­dus­akt.

Eelmine artikkelTuris­miü­hing kut­sus Hel­sin­gi mes­sil soom­la­si La­he­maa rah­vus­par­ki
Järgmine artikkelToe­tu­sed Kuu­sa­lu val­la an­de­ka­te­le noors­port­las­te­le