Arukülas oli Lennu kinnistu küsimuses koosolek

1135

Olukorra selgitamiseks ja lahenduste leidmiseks korraldatud koosolekul konsensust ei saavutatud.

Raasiku vallavalitsus arutas kolmapäeval, 8. jaanuaril Kalesi külas Lennu kinnistul püstitatud hoonega seotud probleemi.

Vallavanem Raivo Uukkivi tegi ettepaneku rääkida Kalesi küla esindajatega ning organiseerida vallavalitsuse, ehitise omanike ja küla esindajate kohtumine. Vallavalitsus otsustas korraldada koosoleku, koostada kirja maavalitsusele, et informeerida kinnistu probleemiga seoses ettevõetavatest sammudest. Koosolek toimus vallamajas neljapäeval, 23. jaanuaril.

Probleem sai alguse, kui vallavalitsuse möödunud aasta 25. aprilli korraldusega väljastati Kalesi külla Lennu kinnistule ehitusluba põllumajandushoone püstitamiseks. 12. augusti korraldusega tunnistati see kehtetuks ning anti ehitusluba laohoone püstitamiseks.
Kalesi elanikud esitasid Harju maavalitsusele avalduse  järelevalvemenetluse algatamiseks. Nad selgitasid, et tulnuks muuta maa sihtotstarvet ning koostada detailplaneering. Külarahvale oleks pidanud enne tutvustama, mida Lennu kinnistule kavandatakse ja mida see kaasa toob. Sügisel kerkis kinnistule tootmishoone.

Maavanem algatas järelevalve vallavalitsuse tegevuse suhtes Lennu kinnistule ehitise püstitamise kohta. Järelevalve tuvastas, et vallavalitsus ei oleks saanud väljastada ehitise projekteerimistingimusi ja ehitusluba sellisele ehitisele, mis ei ole põllumajandushoone. Oleks tulnud määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa. Maavanem tegi ettepaneku viia korraldus kooskõlla kehtivate õigusaktidega.

Vallavanem Raivo Uukkivi rääkis, et kohtumisel püüti leida lahendusi: „Selgitasin erinevaid viise olukorra patiseisust väljatoomiseks. Kuna vald on kahe osapoole, kogukonna ja arendaja vahel, siis on oluline jõuda selleni, et nad üksteist mõistma hakkaksid. Momendil pole kogukonna ehk selle piirkonna elanike esindajad veel lõplikult oma seisukohti fikseerinud. Ootame nende seisukohti ja siis saame selle teemaga edasi tegeleda.“

Kalesi küla elanik, Raasiku vallavolikogu liige Jako Reinaste ütles, et külaelanikel puudub veel konsensus: „Olukord on juriidiliselt keeruline ja lisaks külaelanike huvide kaitsmisele peame otsima ka võimalusi, kuidas volikoguliikmetena vald kohtukuludest päästa, kuna kinnitust on leidnud tõsiasi, et vallavalitsus oli siiski käitunud seadusevastaselt. Mõistlike lahenduste otsimine kestab.“

Eelmine artikkelHC Kehra võitis käsipalli meistriliigas Viljandit
Järgmine artikkelRaasiku lasteaia juurdeehitus avati tänusõnade ja šampanjaga