Arukülas korrastatakse sõjaväelinnakut

1221

Eelmise aasta lõpus tegi Raasiku vallavalitsus Kaitseliidu Kinnisvara Sihtasutusele ettekirjutuse korrastada Aruküla endine sõjaväelinnak. Teatati, et vastavalt valla heakorraeeskirjale peab omanik korras hoidma kinnistu piirde, hoolitsema selle eest, et kinnistut ei reostataks ega risustataks.  „Kõige hullemas olukorras olid endise sõjaväeosa territooriumil asuvad hooned, ka heakord on jätnud soovida – kinnistul asus mitu ebaseaduslikku prügimäge,“ rääkis järelvalveinspektor Sergei Dõmša. Kaitseliitu kohustati Aruküla endise sõjaväeosa territooriumi korrastama 19. jaanuariks. Järgmisel päeval saatis Kaitseliidu Harju maleva pealik vallavalitsusele kirja, milles teatas, et on ettekirjutusega nõus, kuid palus selle täitmiseks ajapikendust, kuna talvised ilmastikutingimused raskendasid koristustööde läbiviimist. Vallavalitsus andis uue tähtaja – Aruküla linnaku territoorium peab olema korrastatud maikuu lõpuks. Kaitseliit on seal osa hooneid lammutanud, mõnel aknad laudadega kinni löönud jne.

Eelmine artikkelVargus Hara külas
Järgmine artikkelKirbuturud koguvad populaarsust